Palneta nowa 2 gim. Australia
2/45Wykonaj polecenia dotyczące ludności Austrii.
a)Oblicz średnia gęstość zaludnienia kontynentu,korzystając z ponizszych danych.wynik podaj z dokładnością do 1os./km2
Obliczenia:...
Odpowiedź:....
b)Korzystając z mapy ogólnogeograficznej australi znajdź zaszyfrowane we współrzędnych najwiękasze miasta Australii
33stopnie S , 151 stopni12 E-........
37stopni50S, 145stopni00 E.......
27stopni30 S, 153stopni01 E.....
34stopnie56S, 138stopni36E......
31stopni56S, 115stopni50E........
c)Scharakteryzuj krótko rozmieszczenie ludności na obszarze Austrii
d)Opisz krótko pochodzenie Aborygenów i podaj jej aktualny udział w liczbie ludności Australii


1

Odpowiedzi

2010-01-15T21:36:06+01:00
1)
gęstość zaludnienia = liczba ludności : powierzchnia
gęstość zaludnienia = 20 000 000 : 7 686 850 km²
gęstość zaludnienia = 3 osoby / km²

2)
Sydney lub Newcastle
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth

3)
Większość mieszkańców Australii skupiona jest na wybrzeżu płd-wsch. Wnętrze Australii, ze względu na niesprzyjające warunki, jest niemal bezludne. Aż 90% Australijczyków żyje w miastach.

4)
Aborygeni stanowią zaledwie 1% ludności. Są to rdzenni mieszkańcy Australii.
106 4 106