Odpowiedzi

2010-01-15T21:32:04+01:00
Proces zachodzący w zielonych częściach roślin , polegający na wytwarzaniu związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii świetlnej i chlorofilu
2010-01-15T21:36:04+01:00
* Fotosynteza jest to proces biochemiczny redukcji dwutlenku węgla wodorem pochodzącym ze związków nieorganicznych
Fotosynteza zachodzi w dwóch etapach – faza jasna (określana jako faza przemiany energii), w której światło jest absorbowane a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a jako produkt uboczny wydzielany jest tlen, - faza ciemna (określana jako faza przemiany substancji), w której energia wiązań chemicznych, związków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy związków organicznych.

Wzór:

6H2O + 6CO2 + hν (energia świetlna) → C6H12O6 + 6O2; ΔE -2872 kJ/mol (-687 kcal/mol)

2010-01-15T21:45:51+01:00
Fotosynteza - złożony proces przebiegający w zielonych częściach rośliny, w którym z dwutlenku węgla i wody, przy użyciu światła słonecznego i chlorofilu(chloroplastrów) jest wytwarzana glukoza.

``````````````````````światło
dwutlenek węgla + woda------------->glukoza + tlen
``````````````````````chlorofil

1 3 1