Odpowiedzi

2010-01-15T21:34:06+01:00
M1=40 kg
m2 = 5kg
V2 = 8 m/s
V1 = ?
pęd chlopca = pęd piłki
m1*V1 = m2 *V2
V1 = m2*V2/m1
V1 = 5 kg*8 m/s/40 kg
V1 = 40 kg*m/s/40 kg
V1 = 1 m/s
2 3 2