Odpowiedzi

2010-01-15T21:47:13+01:00
Równanie ruchu drgającego harmonicznego:
x=Asin(ωt+φ),
A- amplituda = 3cm
ω-pulsacja (prędkość kątowa) = 2π/T
φ-faza początkowa

Pozycja równowagi to stan przejścia x(t) przez zero. φ można w tym wypadku pominąć, wtedy x=0 dla ωt=kπ, k∈C.
Po czasie t=T/12:
x(t)=x(T/12)=3sin(2π/T * T/12)=3sin(π/6)=3*sin30°=3cm*0,5=1,5cm
3 3 3