Zad 1
Rozpuszczalnosc soli kuchennej w wodzie w temperaturze 20 stopni celsjusza wynosi 36g.Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli w wodzie w tej temperaturze.

zad.2
Oblicz, w ktorym "occie " jest wiecej wody, a w ktorym wiecej kwasu: w 60g 10-procentowego wodnego rozrworu kwasu octowego czy w 100g 6- procentowego roztworu kwasu octowego.

zad 3
Na polce stoja 2 wypelnione butelki:
a) o pojemnosci 250cm3 z napisem "perhydrol", ktory jest 30-procentowym roztworem nadtlenku wodoru w wodzie.
b)o pojemnosci 100cm3 z napisem "woda utleniona", bedaca 3-procentowym roztworem nadtlenku wodoru w wodzie

Oblicz ile gramow nadtlenku wodoru H2O2 znajduje sie w kazdej z tych butelek (d=1g/cm3)

zad 4
Apteczka w pracowni chemicznej powinna byc wyposazona w 1-procentowy roztwor wodorowęglanu sodu(na wypadek oparzenia sie kwasem) i 3 -procentowy roztwor kwasu cytrynowego (na wypadek oparzenia sie ługiem).Przedstaw wsyztskie czynności i obluczenia niezbedne do przygotowania 0.25dm3 obu roztworow , przy zalozeniu, ze ich gestosc dr=1g/cm3

2

Odpowiedzi

2010-01-15T22:13:43+01:00
Zad1
t=20 C 36g/100g H₂O

ms= 36g
mH₂O= 100g
mr= 100g+36g=136g

36g
----- *100% = 26,47
136g


zad2
x- masa substancji

I - 60g - 10%
x
--- *100% = 10%
60g

x= 60g


II - 100g - 60%
x
-- * 100%= 60%
100g

x= 60g

Odp. wiecej wody jest ww 10% occie a wiecej kwasu w 60 %zad3
m- masa
d - gestość
V- objętość

d=1g/cm³
V¹=250cm³
V₂=100cm³


m₁= 250cm³ * 1g/cm³= 250g
m²= 100g * 1g/ cm³= 100g

x
-- * 100% = 30%
250g

x= 75g


x
--- * 100%= 3%
100g

x= 3g


2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:25:56+01:00
1]
C%=36g*100%/136g=3600%/136=26,47%

2]
ms=10%*60g/100%=6g
mw=60g-6g=54g H2O

ms=6%*100g/100%=6g
mw=100g-6g=94g H2O

3]
mr=d*V
mr1=1 g/cm3*250g=250g
mr2=1 g/cm3*100g=100g
ms1=30%*250g/100%=75g
ms2=3%*100g/100%=3g

4]c%1=1%
c%2=3%
V=0,25dm3=250cm3
mr=1 g/cm3*250cm3=250g

ms1=1%*250g/100%=25/10=2,5g
ms2=3%*250g/100%=75/10=7,5g

mw1=250-2,5=247,5g H2O
mw2=250-7,5=242,5g H2O

Należy zmieszać 2,5g wodorowęglanu sodu z 247,5g wody aby otrzymać roztwór 1%.
Należy zmieszać 7,5g kw. cytrynowego z 242,5g wody aby otrzymać roztwór 3%
7 3 7