Napisz dysocjacie następujacych związków:
a-wodorotlenek sodu
b-wodorotlenek potasu
c-wodorotlenek amonu
d-wodorotlenek wapniam
e-kwasu chlorowodowego
f-kwasu azotowego5
g-kwasu siarkowego6
h-kwasu fosorowego5
i-chlorku sodu
j-siarczanu 6
k-żelaza3

1

Odpowiedzi

  • neli
  • Początkujący
2009-09-28T13:42:21+02:00
Odpopowiedzi: a/ Wodorotlenek sodu NaOH→Na + OH⁻ b/Wodorotlenek potasu KOH→K/+/+OH⁻ d/Wodorotlenek wapnia Ca/OH/₂→Ca²+/+2OH⁻ e/Kwas chlorowodorowy HCl→H+/+Cl⁻ f/Kwas azotowy HNO→H+/+NO₃⁻ g/ Kwas siarkowy H₂SO₃→2H+/+SO₃²⁻ h/ Kwas fosforowy H₃PO₄→3H+/+PO₄³⁻ i/ Chlorek sodu NaCl→Na+/+Cl⁻ j/ Siarczanu SO₃Cl→SO₃+/+Cl⁻ k/ Zelazo3 FeCl₃→Fe+/+2Cl₃⁻