Bardzo proszę o odpowiedź potrzebne na jutro wieczorem. :-)
Oto zadania. (jest ich 6)

1. Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez oliwę ( gęstość oliwy wynosi 920 kg/m³), jeżeli znajduje się ona w naczyniu o wysokości 50 cm.

2. Rtęć wywiera na dno naczynia ciśnienie 1,345 kPa. Jaka jest wysokość słupa cieczy w tym naczyniu ? (gęstość rtęci wynosi 13550 km/m³.

3. Na dno naczynia jest wywierane ciśnienie 1552 Pa. Jaka ciecz znajduje się w naczyniu, jeżeli wysokość jej słupa wynosi 20 cm ?

4. Jaka siła wyporu działa na miedziane ciało o objętości 100 cm³ zanurzone całkowicie w nafcie ?(gęstość nafty wynosi 700 kg/m³).

5. Jaka jest objętość srebrnej kostki zanudzonej w całkowicie w oliwie(gęstość oliwy wynosi 920 kg/m³) na którą działa siła wyporu 58 N ?

6. Szklana kostka o objętości 200 cm³ zanurzona została całkowicie w nieznanej cieczy. Oblicz gęstość tej cieczy, jeżeli na kostkę działa siła wyporu równa 2,47 N.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T23:08:56+01:00
G = 10m/s we wszystkich zadaniach

1. Dane:
δ = 920kg/m^3
h = 50cm = 0,5m
Szukane: P = ? //cisnienie hydrostatyczne
P = δ *g*h = 920kg/m^3 * 10m/s^2 * 0,5m = 4600 Pa

Odp.: Ciśnienie hydrostatyczne wynosi 4600 Pa

2. Dane:
P = 1,345 kPa = 1345 Pa
δ = 13550 kg/m^3
Szukane: h = ?
P = δ *g*h
h = P/(δ *g)
h = 1345Pa/135500kg/m^3 * 10m/s^2
h = 0,01m = 1cm
Odp.: Wysokość słupa rtęci wynosi 1cm

3. Dane:
P = 1552 Pa
h = 20cm = 0,2m
Szukane: δ = ?
P = δ *g*h
δ = P/(g*h)
δ = 1552 Pa/2m
δ = 776kg/m^3
Odp. Ta ciecz to prawdopodobnie Aceton lub Cykloheksan ( mają zbliżone wartości tablicowe do 776kg/m^3).

4. Dane:
δ = 700kg/m^3
V = Vzan = 100cm3 = 0,0001m^3
Szukane: Fw - siła wyporu
Fw = δ * g * Vzan = 700kg/m^3 *10m/s^2 * 0,0001m^3 = 0,7 N

Odp. Siła wyporu jest równa 0,7N

5. Dane:
Fw = 58N
δ = 920kg/m^3
Szukane:
V = Vzan = ?

Fw = δ * g * Vzan
Vzan = Fw/(δ*g)
Vzan = 58N/9200kg/m^3 * m/s^2
Vzan = 0,006 m^3

Odp.: Objętość tej kostki to 0,006 m^3

6.Dane:
V = Vzan = 200cm^3 = 0,0002m^3
Fw = 2,47 N
Szukane: δ = ?
Fw = δ * g * Vzan
δ = Fw /(Vzan*g)
δ = 2,47 N/(0,002m^4/s^2)
δ = 1235kg/m^3
Odp. Tą cieczą jest prawdopodobnie gliceryna.