Poniższe informacje określają skutki migracji ekonomicznej. Wypisz odpowiednio do tabeli, które z nich dotyczą państwa emigracyjnego a które imigracyjnego:
odpływ wykształconych specjalistów, rozbicie rodzin, pozyskanie taniej siły roboczej, napływ dewiz, trudności w asymilacji ludności napływowej, wzrost przestępczości wśród imigrantów.

Państwo emigracyjne:

Państwo imigracyjne:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:08:01+01:00
Państwo emigracyjne:
a)odpływ wykształconych specjalistów
b)rozbicie rodzin


Państwo imigracyjne:
a)pozyskanie taniej siły roboczej
b)napływ dewiz
c)wzrost przestępczości wśród imigrantów
d)trudności w asymilacji ludności napływowej
1 5 1