Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-28T15:22:54+02:00
Słabości systemu wersalskiego


Problemy gospodarcze, społeczne i polityczne Europy.
bezrobocie wśród zdemobilizowanych; wdowy i sieroty;
zniszczenia, inflacja, długi wojenne;
Ententa liczyła na odszkodowania od Niemiec, te jednak nie mogły wypłacić 132 mld. Marek (zniszczenia i celowe opóźnienia rządu – styczeń 1923 r. Francuzi zajmują zagłębie Ruhry w zamian za wstrzymanie reparacji;
Traktat w Rapallo – pierwsze pogwałcenie traktatu wersalskiego;
korzystając z okazji konferencji w Genui (1922) na którą z racji tematyki ekonomicznej zaproszono bolszewików, ci porozumieli się z Niemcami (z racji swoich niechętnych stanowisk wobec postanowień traktatu wersalskiego dotyczących zakazu zbrojeń); Układy podpisano niedaleko Genui w Rapallo;
Rosja produkują broń dla Niemiec; wspólne manewry i wymiana kadr;
Rezygnacja ZSRR z reparacji;
Wrogi stosunek Niemiec i ZSRR do Polski – plany wspólnej agresji (wypowiedź str. 54);
Niemcy mocarstwem.
pakt w Locarno (1925); Niemcy podpisują pakt o nienaruszalności granic Francji i Belgii; nie udzielają tych gwarancji Polsce i Czechosłowacji; Gwarantami postanowień: Anglia oraz Włochy (akceptujące stanowisko Niemiec); - milcząca zgoda na rewizję granic;
wzrost roli Niemiec na arenie międzynarodowej; przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów (kierowniczy organ – Rada);
pogorszenie stos. Polsko – Francuskich (sojuszniczych od 1921 r.);
1925 – zmniejszenie rocznych rat reparacji niemieckich;
1927 – likwidacja Sojuszniczej Rady Kontroli nad rozbrojeniem Niemiec;
1929 – rozłożenie spłat do 1988 r.
1930 - w okresie kryzysu, z inicjatywy USA roczne zawieszenie spłat; 1934 umorzenie;
z 132 mld. Niemcy spłaciły 20,6 mld. a twierdziły, że 53,1 mld marek.
Niepowodzenie idei zbiorowego bezpieczeństwa; Klęska Ligi Narodów;
1920 – rozpoczęcie działalności Ligi Narodów w Genewie; Założenia: współpraca narodów oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów; Kierownicze organy to: Zgromadzenie, Rada i Sekretariat
Liga nie zapobiegła wielu aktom agresji (gł. mocarstw) (np. Włoch w Etiopii, Japonii, Chinach);
Środki Ligi: potępiające rezolucje, sankcje, których nie nakładano bez jednomyślności członków;
Nie należało USA odsunięte od spraw Europy;
Niemcy, Włochy i Japonia występują z Ligi by nie krępowała ich polityki; ZSRR zostaje usunięte po agresji na Finlandię;
Starania Ligi o utworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego;
1928 – pakt Brianda – Kelloga – potępienie wojny jako środka w sporach (podpisuje go 64 państw, w tym ZSRR);
1932 – konferencja rozbrojeniowa (bez efektów)
faszyści i komuniści lekceważyli postanowienia Ligi dążąc do nowej wojny;
1946 r. rozwiązanie Ligi Narodów