Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T22:29:54+01:00
Rzym był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie. Do tych zdobyczy, kultury które najlepiej się rozwinęły zaliczamy:

- Filozofię,

- Literaturę,

- Religię,

- Sztukę,

- Budownictwo,

- Retorykę,

- Historiografię,

- Naukę,

Na przełomie III i II w. toczyła się zacięta walka między stronnikami starorzymskich oby-czajów a zwolennikami żywiołowo przenikającej do Italii kultury greckiej. Aczkolwiek wpływ jej nie objął początkowo całego społeczeństwa rzymskiego, to jednak jej znaczenie w kołach rzymskiej arystokracji stale wzrastało.

Jako najważniejsze osiągnięcie arystokracji uznałem Filozofię, dlatego najpierw opiszę jej historię.

Wprawdzie Rzymianom starej daty odpowiadał bardziej system filozofii stoickiej, która pod-kreślała rolę obywatela w stosunku do państwa, jednak w okresie wojen domowych ideał filo-zofii epikurejskiej, życia wolnego od obowiązków, znalazł wielu zwolenników. Zalety tej filozofii opiewał jeden z najwybitniejszych poetów rzymskich, Tytus Lukrecjusz Karus.
6 5 6
2010-01-15T22:30:42+01:00
Akwedukty
rózne formacje wojskowe np(formacja żółwia)
republika(ustrój demokratyczny)
filozofia stoicka
1 5 1