Proszę o szybką pomoc!!
To na pon.


Zad.1
Kulka wtacza się na równię pochyłą z prędkością początkową 2 m/s. Po jakim czasie kulka się zatrzyma?
Opóźnienie wynosi 0,25 m/s (sek. do kwadnatu)


Zad. 2
Pociąg jadący z szybkością 54 km/h po włączeniu hamulcó poruszał się ruchem jednostajnym opóźnionym i zatrzymał się po 1 min. Oblicz drogę i opóźnienie w tym ruchu.

Zad.3
Lokomotywa napędzona do szybkosci 24 m/s, jadąc ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymała sie po 30 sek. Oblicz opóźnienie lokomotywy, przejechaną drogę oraz jej szybkość po czasie 20 sek. trwania ruchu opóźnionego.Daje naj!!!!!!!!!!!!!
Błagam POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T12:42:50+01:00
Zad 1
Dane:
V₁ = 2m/s
V₂ = 0 m/s
a = 0,25 [m/s²]
Rozw.:

a = (V₁ - V₂) / t
t = (V₁ - V₂) / a = (2m/s - 0 m/s) / 0,25 [m/s²] = 8 s

Zad 2
Dane:
V = 54 [km/h] = 54000 m / 3600 s = 15 m/s
t = 1 min = 60 s
Rozw.:
S = ½ Vt = ½ × 15 m/s × 60 s = 450 m
a = V / t = 15 m/s / 60 s = 0,25 [m/s²]

Zad3
Dane:
V₁ = 24 m/s
t= 30 s
Rozw.:

a = V₁ / t = 24 [m/s] / 30 s = 0,8 [m/s²]
S = ½ Vt = ½ × 24 [m/s] × 30 s = 360 m

a = (V₁ - V₂) / t
V₁ - V₂ = a × t
V₂ = V₁ - a × t = 24 [m/s] - 0,8 [m/s²] × 20s = 24 [m/s] - 16 [m/s] = 8 [m/s]
1 5 1