Odpowiedzi

2010-01-16T02:19:10+01:00
Zapomniano wspomnieć z jakim modelem gazu mamy do czynienia. Zapewne chodzi o gaz doskonały.
Podchodzi więc równanie Clapeyrona:
pV=nRT
p - ciśnienie [Pa]
V - objętość [m^3]
n - liczność [mol]
R - stała gazowa
T - temperatura [K]

d = m / V
d - gęstość [g/m^3]
m - masa [g]

podstawiamy V = m / d

pm/d = nRT

n = m / M
M - masa molowa [g/mol]

podstawiamy n = m / M
pm/d = mRT/M (skracamy masę)
p/d = RT/M

szukamy M więc:

M = dRT/p

d = 1,2 [g/dm^3] = 1200 [g/m^3]
R ~= 8,31447 [J/mol * K]
T = 293 [K]
p = 960 [hPa] = 96000 [Pa]

M = 1200 * 8,31447 * 293 / 96000
M ~= 30.45 [g/mol]

zatem masa cząsteczkowa wynosi zapewne 30 a.j.m. (atomowych jednostek masy).