Zapisz zbiory A i B w postaci podziałów. Wyznacz zbiory A η B oraz A \ B.
a).A={x∈R:3x-5<1}, B={x∈R:1-2x≤3}
b).A={x∈R:2-5x<1-2x}, B={x∈R:1/2x+0,75<1}
c).A={x∈R:-4<2x≤6}, B={x∈R:1≤3x+1<7}
d).A={x∈R:-3≤2-x≤3}, B={x∈R:0<1-2x≤5}

Wyznacz zbiory A u B, A п B, A \ B i B \ A.
a).A=<1;4>, B=<2;5>
b).A=(-2;1>, B=(1;5)
c).A=(-∞;6), B=(0;2) u <6;∞)
d).A=(2;∞), B=<-5;0> u (4;0)
e).A=(1;3>, B={-2,0,3,4}
f).A={-2,0,1,3,5}, B=(3,7>

1

Odpowiedzi

2010-01-16T01:43:48+01:00
1.
a) A= (-∞,2)
B= <-1, ∞)
A ∧ B= <-1, 2)
A \ B= (-∞, -1)
B) A= (1,∞)
B= (-∞, 1/2)
A ∧ B= ZBIOR PUSTY
A\B= A
C) A= (-2,3>
B= <0,2>
A∧B= B
A\B= (-2,0)U(2,3>
D) A= <-1,5>
B= <-2, 1/2)
A∧B= <-1,1/2)
A\B= <1/2, 5>


2.
A) AUB =<1,5>
A∧B=<2,4>
A\B=<1,2)
B\A= (4,5>
B) AUB =(-2,5)
A∧B=PUSTY
A\B=A
B\A= B
C) AUB = (-∞,∞)
A∧B= (0,2)
A\B= (-∞,0>U<2,6)
B\A= <6,∞)
D) NIE MA TU PRZYPADKIEM BLEDU W ZBIORZE B?
E) AUB = {-2, 0,2,3,4}
A∧B={3}
A\B=(1,2)
B\A= {4}
F) AUB = {-2,0,1,3,4,5,6,7}
A∧B={5}
A\B={-2,0,1,3}
B\A= {6,7}