Odpowiedzi

2010-01-15T23:52:39+01:00
Wyjaśnij pojęcia:
- węglowodór aromatyczny - węglowodory cykliczne zawierające wiązanie zdelokalizowane. Mające charakterystyczny zapach.
-reakcje substytucji - reakcja wymiany charakterystyczna dla węglowodorów nasyconych.
-wiązania zdelokalizowane - kilka wiązań spaja się w jedno duże na skutek oddziaływania wiązań i kształtu cząsteczki. Występuje np w benzenie.
2 5 2