Pan Jacek wpłacił na książeczkę oszczędnościową 150 zł. Po roku do tej kwoty doliczono mu 20 % odsetek. Ile złotych miał Pan Jacek po roku na książeczce mieszkaniowej?????
Zapisz wszystkie obliczenia......Odp...Po roku Pan Jacek miał..............zł.

3

Odpowiedzi

2010-01-16T08:04:43+01:00
150zł - ilość pieniędzy w książeczce
20% - tyle doliczono odsetek

* to znak 'razy'
150 * 20% = 30
150 +30 = 180

ODP: Po roku Pan Jacek miał 180zł w swojej książeczce.
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T08:05:47+01:00
20% z 150zł = 30 zł

150zł + 30zł = 180zł

Odp :Po roku Pan Jacek miał 180 zł
7 4 7
2010-01-16T08:06:36+01:00
0,20 razy 150= 30 (zł)
150zł + 30zł = 180zł


Odp. Po roku pan Jacek miał 180zł.
5 5 5