Odpowiedzi

2010-01-16T08:34:03+01:00
Obw=a+b+c
obw = 2cm+1.9cm+2.004cm
obw = 5,904
proszę
2010-01-16T09:02:25+01:00
I bok - 2 cm
II bok - 5% z 2cm = 0,1 2 cm - 0,1 cm = 1,9 cm
III bok - 2% z 2 cm= 0,04 2cm + 0,04 = 2,04
Obwód:
2cm + 1,9cm+2,04cm= 5,94cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T09:35:02+01:00
1bok 2 cm
2bok 1,9cm
3bok 2,04cm

obliczenia

2bok 5%z2=0.10 2-0,10=1,9
3bok 2%z2=0,04 2+0,04=2,04

obwód
2cm+1,9cm+2,04cm=5,94cm