Odpowiedzi

2010-01-16T09:39:59+01:00
Władca powinien dbać o swój lud
powinien nakładać podatki na mieszkańców
władca zwołuje sejmy i ustala terminy
władca powininen dbać o finanse państwa
wrazie ataku na kraj powinine stawić się z armią na bitwe
powinin godnie reprezentować kraj za granicami państwa

władca może ustalać terminy sejmów
władca może sądzić swoich poddanych
władca ma prawo do zrzeknięcia sie korony
władca ma prawo statecznie podejmować wszystkie decyzje
43 3 43
2010-01-16T09:49:20+01:00
Prawa i obowiązki:
-władca ma prawo nałożyć podatki na szlachte, mieszczaństwo lub chłopów.
-władca może wybierać swoich współpracowników,
- ma prawo wyznaczyć swjego następce,
może nadawać przywileje
sądzenie przestępców
uniwinnienie przestępcy
reprezentowanie kraju poza jego granicami
dbanie o swój lud
dowodzenie wojskiem
zapewnienie porządku w kraju
kontrolowanie finansow panstwa
35 3 35
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T13:36:05+01:00
PRAWA: władca ustalał prawo i dbał o jego przestrzegania. Nadawał przywileje i urzędy. Był najwyższym sędzią, a od jego wyroków nie było odwołania. Władca kierował również polityka zagraniczną, decydując o sojuszach, układach czy wypowiedzeniu wojny. Dowodził też wojskiem.
OBOWIĄZKI: do najwazniejszych obowiązków władcy należało zapewnienie bezpieczeństwa poddanym, ochrona ludności przed najazdami wrogów oraz dbanie o ład i porządek w kraju. Jako pan całej ludności nakładał na mieszkańców obowiązki np. składanie daniny (bydła zboża) oraz świadczenie różnego rodzaju posług (np. pracę przy naprawie grodów ).
53 4 53