Zadanie 1
Tata chce uszczelnić sześć okien o wymiarach 1m 20 cm na 1,35m i jedno okno o wymiarach 0,5 na 7 dm
Zadanie 2
Ile metrów bieżących siatki należy kupić na ogrodzenie prostokątnego boiska,którego szerokość stanowi pięć dziewiątych jego długości liczącej 135 metrów?W ogrodzeniu przewidziano 5-metrowa mapę wjazdowąi dwie furtki po 12 dm każda.
Zadanie 3
Prostokątna działka ma powieszchnie 16 arów.Jaką szerokość ma ta działka,jeśli jest długa na 80 metrów?
Zadanie 4
Boisko do piłki nożnej ma wymiary 100m na 50m,a boisko do piłki
ręcznej 40m na 20m.Ile arów terenu szkolnego naeży przeznaczyć
na oba boiska?
Zadanie 5
Prostokątna połoga w pokoju ma wymiary 5m i 4m.Ile będzie kosztowała wykładzina na pokrycie całej podłogi jeśli 1m² tej wykładziny kosztuje 24 zł

3

Odpowiedzi

2010-01-16T10:44:47+01:00
Zadanie 1
P prostokąta= a* b

a= 1m 20 cm
b= 1 m 35 cm
P= 1 m 20 cm * 1m 35 cm = ?
? * 6 = ??
a= 0,5 m
b=7 dm
P=0,78 o,5 = ?
?? + ? = .....

Podałam ci wzór nie dokońca obliczyłam wszystko.Chyba tak ma to wyglądać.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T10:48:01+01:00
²Zad5.

P=a*b
P= 5m*4m = 20m²
1m²=24zł
20*24 = 480zł
20m²=480zł

Odp. Wykładzina na pokrycie całej podłogi będzie kosztować 480zł.

Zad4.

Boisko p. nożnej

P=a*b
a=100m
b=50m

P=100m*50m=5000m²

Boisko p.ręcznej

P=a*b
a=40m
b=20m

P=40m*20m=800m²


1ar = 100m²

5000m²+800m²=5800m²
5800m² : 100m²=58
58arów

Odp. Na oba boiska należy przeznaczyć 58arów.
2010-01-16T16:44:26+01:00
Boisko piłki nożnej

P=a×b
a=100m
b=50m

P=100m×50m=5000m²

Boisko p.ręcznej

P=a×b
a=40m
b=20m

P=40m×20m=800m²


1ar = 100m²

5000m²+800m²=5800m²
5800m² : 100m²=58
58arów