Odpowiedzi

2010-01-16T10:35:51+01:00
Po bokach dróg rzymskich znajdowały się rowy odwadniające, dzięki czemu woda, spływając po nieco wypukłej n awierzchni, ni niszczyła drogi, która była przejezdna nawet podczas obfitych opadów deszczu. Rzymska sieć dróg w kresie cesarstwa liczyła ponad 120tys km. Drogi ułatwiały poruszanie się legionom, posłańcom, kupcom i podróżnym. Korzystała z nich również poczta cesarska stworzona przez Cesarza Augusta.
12 3 12
2010-01-16T10:36:05+01:00
Dal imperium rzymskiego drogi były bardzo ważne . Kartagińczycy nauczyli Rzymian budowy dróg ale Etruskanie, zamieszkujący środkową Itakę, naród wchłonięty przez Imperium rzymskie w III w. p.n.e. Ślady traktów etruskich zachowały się do dziś pod nawierzchnią dróg rzymskich. W Fiesole, Peruzji i Saturnii a także w Eturii gdzie rzymianie przerabiali istniejące już drogi np. fragmenty Via Cassia z połowy III w. P.n.e. Etruskanie budowali drogi stosunkowo prosto, umiarkowanie szerokie (4-5 m. Szerokości) z obustronnymi rowami odwadniającymi. Układali oni płyty z kamienia wapiennego o wymiarach 1,0 x 0,8 m. i grubości 0,30 m. bezpośrednio na podłożu gruntowym. Tuf wulkaniczny używany do budowy dróg przez Etrusków, jest materiałem bardzo miękkim – szybko powstawały więc koleiny, zachowane do dziś. Grecy w przeciwieństwie do dzisiejszych kierowców uważali koleiny za rzecz bardzo przydatną, wycinali je pracowicie na powierzchni swoich dróg, aby umożliwić wyminiecie wozów na wąskich drogach, co byłoby niemożliwe bez uprzedniego wyznaczenia jazdy.
5 2 5