1.Robotnik wykonał pracę W=36000J w czasie t=0,5h.z jaką średnią mocą pracował?
2.Oblicz moc silnika który ruchem jednostajnym podnosi windę o ciężarze 9000N na wysokość 20m w czasie 1min.
3.Froterka jest wyposażona w silnik o mocy 0,5W.Oblicz pracę jaką wykona silnik froterki w czasi 1h
4.Jaką pracę wykonujemy podnosząc ciało o masie m=2kg ze stołu o wysokości h1=0,8m na szafę o wysokości h2=2m?
5.Ciągnąc sanki działamy kolejno;siłą F1=15N na drodze s1=20m,a następnie siłą f2=30Nna drodze kolejnych s2=20m i wreszcie siłą F3=40N na drodze kolejnych s3=10m. Oblicz wykonaną pracę.
6.Podniesienie telewizora na wysokosc h=1m wymaga wykonania pracy W=200J.jaki jest ciezar telewizora? jaka jest jego masa?

1

Odpowiedzi

2009-09-28T14:27:54+02:00
1.
P=W/t
P=36000J/0,5s
P=72000W
2.
W=m*g*h=F*h
W=9000N*20m=180000J
P=W/t
t=1min=60s
P=180000J/60s
P=3000W
3.
P=W/t
t=1h=3600s
W=P*t
W=0,5W*3600s
W=7200J
4.
W=m*g*h
W1=2kg*10m/s²*0,8m
W1=16J
W2=2kg*10m/s²*2m
W2=40J
W3=W1-W2
W3=40J-16J=24J
5.
W=m*g*h=F*s
W1=15N*20m
W1=300J
W2=30N*20m
W2=600J
W3=40N*10m
W3=400J
W=W1+W2+W3
W=300J+600J+400J=1300J
6.
W=m*g*h
W/(g*h)=m
m=200J/(10m/s²*2m)
m=10kg
3 5 3