Dana jest liczba dwucyfrowa k. Napisz program, który wypisze liczby dwucyfrowe nie większe niż k w kolejności rosnącej.
WEJSCIE
Pierwszy i jedyny wiersz wejscia zawiera liczbę całk. k z zakresu 10...99.
WYJSCIE
W wierszu nalezy zapisac rosnący ciąg liczb całk. dwucyfrowych, nie wiekszych niż k.
PRZYKŁAD
Dla danych wejsciowych:
13
poprawną odpowiedzią jest:
10 11 12 13

2

Odpowiedzi

2010-01-16T11:23:14+01:00
Program liczby;
uses CRT;
var
k,i:integer;
begin
Clrscr;
Write('Podaj liczbe wejsciowa K: ');
Readln(k);
for i := 10 to k do
Write(i,' ');

readln;
end.

Program w Turbo Pascalu, myślę, że jest dobrze ale w razie jakichkolwiek problemów pisz na PM i Ci pomogę.
1 1 1
2010-01-16T12:10:53+01:00
Program w C:

#include <stdio.h>
int main() {
int max,i=10;
scanf("%i",&max);
while(i<max) printf("%i ",i++);
return 0;
}