Odpowiedzi

2010-01-16T11:10:17+01:00
It don't extinguish enlightened . nie gaś swiatła
It close zamknij się
From my thank she podziękuj jej
not give child candy nie dawaj dziecku słodyczy
take dirty hand shining weż swoją brudną rękę z moich lśniących orderów
2010-01-16T11:10:33+01:00
Nie gaś światła-not extinguish the light
zamknij się-shut up
podziękuj jej-thank her
nie dawaj dziecku słodyczy-do not give your child sweets
weź swoje brudno rędę z moich lśniącuch orderów -pick up your dirty roadstead of my orders