Określ które zdanie jest złożone współrzędnie a które podrzędnie, narysuj wykres.
Prosiłem kolegę, zeby mi pomoógł.
Rezultat był nie taki, jakiego oczekiwaliśmy.
Jesli będziesz wytrwale pracował, osiągniesz dobre wyniki w nauce.
Hrabia był ostrożny, choc nikt go nie śledził.
Dobre miałem przeczucie, zem lubił te mury.
Snieg padał cały dzień, toteż drogi były trudne do przebycia.
Deszcz to ustawał na chwilę, to znów zaczynał padać.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T11:51:02+01:00
1) Prosiłem kolegę,1| żeby mi pomógł.2|

__1_ nadrzędne
o co?:_2_ podrzędne

to zdanie jest podrzędnie złożone2) Rezultat był nie taki,1| jakiego oczekiwaliśmy.2|

___1_
jaki? :_2_

to zdanie jest podrzędnie złożone - przydawkowe3) Jeśli będziesz wytrwale pracował,1| osiągniesz dobre wyniki w nauce.2|

....._2_
_1_: jak?

to zdanie jest podrzędnie złożone - okolicznikowe sposobu4) Hrabia był ostrożny,1| choć nikt go nie śledził.2|

_________1_
Mimo czego? :_2_

to zdanie jest podrzędnie złożone - okolicznikowe przyzwolenia5) Dobre miałem przeczucie,1| zem lubił te mury.2|

_____1_
o czym? :_2_

to zdanie jest podrzędnie złożone - dopełniaczowe6) Śnieg padał cały dzień,1| toteż drogi były trudne do przebycia.2|

__1__>..toteż..>__2__

to zdanie jest współrzędnie złożone - wynikowe7) Deszcz to ustawał na chwilę,1| to znów zaczynał padać.2|

_______1_
jak długo? :_2_

to zdanie jest podrzędnie złożone - okolicznikowe czasu
1 1 1