Odpowiedzi

2010-01-16T11:18:09+01:00
- skupił w swoich rękach większość urzędów
- przejął zarząd nad częścią prowincji
- ustalił, że w Rzymie mogli stacjonować tylko pletarianie
- wzmocnił granicę, tworząć lines ( o Ren i Dunaj)
- dokonywał podbojów z dala od Rzymu
- zaprowadził pokój w Rzymie
- wprowadził nowy sposób wyboru władcy ( cesarz wskazywał następnego władcę, armia obwoływała a senat potwierdzał)
22 2 22
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T11:19:38+01:00
-usunął Zgromadzenie Ludowe,
-ograniczył władzę senatu,
-pozostawił tylko niektóre urzędy, np. konsula,
-uznał się za najwyższego kapłana,
-wprowadził ścisłą kontrolę nad namiestnikami,
-zreformował wojsko (służba od 16 do 24 roku życia)
-wzbogacił państwo o nowe prowincje,
-reforma finansowa,
- po jego śmierci zapanował przez dwa wieki Pax Romana - pokój rzymski.
24 4 24
2010-01-16T11:37:48+01:00
Usunął Zgromadzenie Ludowe, ograniczył władzę senatu, przywrócił częściowo cesarstwo, nazywał się skromnie pierwszym obywatelem,
Reforma finansowa poprzez utworzenie funduszy celowych, takich jak:
Aerarium – skarbiec senacki
Aerarium militare - skarbiec wojskowy
Patrimonium Caesaris - majątek prywatny cesarza,
Żołnierze po odbyciu służby otrzymywali obywatelstwo rzymskie. Oficerami byli ekwici.
9 3 9