1)oblicz :
2⁵/₈-1³/₄
3¹/₅×7¹/₂
9,14-7,36
6,20×1,44
2)jaką częścią liczby x jest y?
a) x=100, y=27
b)x=3,9, y=0,3
c)x=1³/₄, y=7
d)x=9, y=²/₃
3)wśród podanych liczb wskaż liczby większe lub równe ³/₄
⁵/₈ ¹⁴/₁₅ ³/₄ ²⁹/₃₀ ⁴⁴¹/₄₄₀ ⁴⁴⁰/₄₄₁ ³/₅
4) wśród podanych liczb wskaż liczby większe od ¹/₂
⁸/₁₆ ¹⁴/₂₇ ³¹/₆₃ ²²²²⁴/₄₄₄₄₇
5)
a)6,328+14,7+22,45
b)12,34+5,6+0,789
c)623+1,1+11,11
d)1¹/₈+0,025-1,15
PILNE NA JUTRO !!
BŁAGAM O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

2009-09-28T15:04:14+02:00
1)2 5/8-1 3/4=2 5/8-1 6/8=21/8-14/8=7/8
3 1/5*7 1/2=16/5*15/2=24
9,14-7,36=1,78
6,20*1,44=9,92

5)
6,328+14,7+22,45=43,478
12,34+5,6+0,789=18,729
623+1,1+11,11=635,21