Odpowiedzi

2010-01-16T11:34:07+01:00
Przeprowadzono badania reaktywności immunologicznej 46 chorych na raka nerki. Zastosowano indeks reaktywności immunologicznej chorych w oparciu o proponowaną skalę punktową od 0 do 2. Wyodrębniono grupę chorych areaktywnych, którzy wymagają indywidualnego doboru leczenia w oparciu o monitorowanie immunologiczne. Istnieje potrzeba określania stanu immunologicznego chorych na raka nerki przed operacją. Badania reaktywności immunologicznej mogą być pomocne w wyodrębnieniu grupy chorych ?wysokiego ryzyka", związanego z przejściową, pooperacyjną depresją reaktywności immunologicznej i zwiększonym niebezpieczeństwem implantacji komórek nowotworowych w narządach odległych. Wykazanie areaktywności może być dodatkowym argumentem w podjęciu decyzji o czasowym odroczeniu operacji.
2010-01-16T11:35:30+01:00
Nauka o odporności. Bada nam reakcje antygentów z przeciwciałami.
a także problemy związane z przeszczapami.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T11:47:48+01:00
Immunologia bada reakcje antygenów z przeciwciałami (immunoglobulina), mechanizmy biosyntezy przeciwciał, a także problemy związane z przeszczepianiem: reakje przyjmowania i odrzucania transplantów.

Początki immunologii wiążą się z pracami L. Pasteura, który jako pierwszy wyprodukował szczepionkę. Dzięki badaniom immunologicznym np. wykrywa się grupy krwi (L. Hirschfeld) co umożliwiło zastosowanie transfuzji krwi.