Korzystając z encyklopedii i podręcznika, uporządkuj wymienione wydarzenia, przypisując je do określonego czasu.
bliżej geografii zeszyt ćwiczeń cześć1 gimnazjum str.32 zad.2
A.akademia francuska określa kształt ziemi jako elipsoidę
B.Eratostenes z Cyreny oblicza długość obwodu ziemi
C.arystoteles uzasadnia kulistość ziemi
D.johan listing proponuje nazwę geoida, czyli unikalna bryła określająca kształt ziemi
E.ludzie oglądają ziemię z kosmosu
F.krzysztof kolumb przekonuje się, że ziemia jest większ niż przypuszczano
czas IV w.p.n.e. III/IIw.p.n.e. XV/XVI w.n.e. XVIII w.n.e. XIXw.n.e. XXw.n.e.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T11:43:58+01:00
C IV w.p.n.e.
B III/II w.p.n.e.
F XV/XVI w.n.e.
D XVIII w.n.e.
A XIX w.n.e.
E XX w.n.e.
4 3 4