1.Jak nazwiesz reakcję w której z alkoholu etylowego otrzymuje się kwas octowy.
2.Z jakim kwasem karboksylowym stykasz się w życiu codziennym.
3.Co oznacza litera R w ogólnym wzorze kwasów karboksylowych.
4.Jaką nazwę będzie miał kwas o wzorze C3H7COOH?

daje naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:19:08+01:00
1. Fermentacja octowa
3.R - grupa węglowodorowa, alkin
4.Kwas butanowy

Prosze :D