1. Zapisz w jak najprostszy sposób.
a.(x-2)-(2-x)=
b.(a+b)+(2a-b)-(a-2b)=
c.(3x-y=1)-(x+y)+(y-x)=
d.-(2a²-3ab)-(2b-3a)+(-ab-b)

2.Oblicz wartości liczbową wyrzeczenia:
a.4x-(x+6)+4= dla x=⅓
b.(x²+1)-(x²-2)+10 dla x = 2,2
c.(a+4b)-(5-2a)-(3b-5) dla a=0,1 i b = 0,2
d.(-a²+2ab-1)=(a²-4ab+5) dla a=¼ i b =2

3.oblicz .
a. (2x-1)+(4x-2)+(x+1)=
b.(2x-1)+(2x+1)+(3x-2)=
c.(3x+1)+(2x+1)+(x+1)=

2

Odpowiedzi

2010-01-16T11:57:01+01:00
Zad.1]a]=x-2-2+x=2x-4
b]=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c]3x-y-1-x-y+y-x=x-y-1
d]=-2a²+3ab-2b+3a-ab-b=-2a²+3a+b+2ab

zad.2]
a]=4x-x-6+4=3x-2=3×⅓-2=-1
b]=x²+1-x²+2+10=13
c]=a+4b-5+2a-3b+5=3a+b=3×0,1+0,2=0,5
d]=-a²+2ab-1=a²-4ab+5=-a²-a²+2ab+4ab-6=-2a²+6ab-6
=-⅛+3-6=¹/₂₄
zad.3]
a]=2x-1+4x-2+x+1=7x-2
b]=2x-1+2x+1+3x-2=7x-2
c]=3x+1+2x+1+x+1=6x+3
1 5 1
2010-01-16T12:14:56+01:00
1. Zapisz w jak najprostszy sposób.
a.(x-2)-(2-x)=x-2-2+x=2x
b.(a+b)+(2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c.(3x-y=1)-(x+y)+(y-x)=
d.-(2a²-3ab)-(2b-3a)+(-ab-b)=2a²-3ab-2b+3a-ab-b=3a-3b-4ab+2a²

2.Oblicz wartości liczbową wyrzeczenia:
a.4x-(x+6)+4= dla x=⅓
4*⅓ -⅓-6+4= 1-6+4= -1
b.(x²+1)-(x²-2)+10 dla x = 2,2
(2,2)²+1-(2,2)²+2+10=4,84+1-4,84+2+10=13
c.(a+4b)-(5-2a)-(3b-5) dla a=0,1 i b = 0,2
0,1+0,8-5+0,2-0,6+5=0,5
d.(-a²+2ab-1)=(a²-4ab+5) dla a=¼ i b =2
-(¼)²+2(¼*2)-1=(¼)²-4(¼*2)+5=
⅛+2*½-1=⅛-4*½+5=
⅛+1-1=⅛-2+5=
⅛=⅛+3


3.oblicz .
a. (2x-1)+(4x-2)+(x+1)=2x-1+4x-2+x+1=7x-2
b.(2x-1)+(2x+1)+(3x-2)=2x-1+2x+1+3x-2=7x-2
c.(3x+1)+(2x+1)+(x+1)= 3x+1+2x+1+x+1=6x+3