Trzem laureatom (I,II,III miejsca) konkursu ufundowano nagrody pieniężne. Nagroda II była o 20% mniejsza od I, a II stanowi 60% wartości I. nA NAGRODY PRZEZNACZONO ŁACZNIE 120 EURO. oBLICZ ILE EURO DOSTAŁ KAŻDY LAUREAT KONKURSU. pROSZĘ O POMOC. dAJE NAJLEPSZĄ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T12:26:08+01:00
Nagroda I = x
nagroda II = x-20%= 0.8x
nagroda III(? chyba źle przepisane) = 60% * x= 0,6x
I+II+III=120
1x+0,8x+0.6x=120
2,4x=120/ :2,4
x=50

nagrodaI=50euro
nagrodaII= 50*0,8=40euro
nagrodaIII=50*0.6=30euro