Odpowiedzi

2010-01-16T13:15:07+01:00
1.podmiot
parasol+miska-trzeba skreślić(arasol)zamiast tego wstawić(d)
z miski trzeba skreślić(ska)azamiast tego wstawić(ot)

2.orzeczenie
oko+rzeka+narty-trzeba skreślić(ko)nic nie wstawiać z rzeki wykreślić (ka)a wstawić (cze)z nart trzeba wykreślić (arty)a wstawic(ie)
3.przydawka
przystań+ławka-z przystani wykreślić (stań)a dodać (da)z lawki skreslic(ła)nic nie dodając
4.dopełnienie
dom-niebieski- z domu skreślić(m)a dodać(peł)z niebieskiego skreśli(bieski)a dodać nie1 4 1