Odpowiedzi

2010-01-16T12:32:51+01:00
A) A(-1,2), B(3,4), A'(5,7) <brakuje danej o punkcie B')
b) A(2,4), B(1,-2), A'(4,2), B'(3,0)
AB →[XB - XA; YB - YA]
AB →[ 1-2; -2-4]
AB →[-1; -6] (to są współrzędne wektora)
A'B' →[XB' - XA'; YB' - YA']
A'B' →[3 - 4; 0 - 2]
A'B' →[-1; -2] (a to są współrzędne tego wektora_
Ponieważ współrzędne nie są takie same, A'B' nie jest obrazem odcinka AB w przesunięciu o pewien wektor.
Postępując podobnie sam możesz zrobić podpunkt a). :)
Podrawiam.

PS. XB, XA - te literki A i B to powinny być indeksy dolne, czyli takie małe na dole. a strzałki powinny być nad AB, A'B', a nie za nimi, bo to wektory.