Samochód poruszał się po poziomym odcinku drogi ze stałą prędkością v=25m/s. W pewnej chwili droga zaczęła się wznosć pod górę. Zbocze miało długość l=1000m, a jej wysokość h=500m. Silnik samochodu pracował z taką samą mocą przez cały czas ruchu. Współczynnik tarcia kół samochodu o podłoże w ciągu ruchu wynosił 0,05. Ruch samochodu po zboczu był jednostajny. Odbywał sie z prędkośćią v2. Oblicz te prędkość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T22:43:51+01:00
Siły działające na samochód równoważą się. Korzystając ze wzoru

P=F*V gdzie F jest siła równoważącą siły tarcia i grawitacji i przyrównując stronami i dzieląc obustronnie przez masę otrzymujemy wzór na prędkośc V2(Vx).

kąt alfa mamy z funkcji trygonometrycznych : )