Zad.

są dwie żarówki o mocach znamionowych 75 W i 100 W przy napięciu 230 V. jakie będą moce żarówek, gdy:
a) połączymy je ze sobą równolegle i następnie układ ten włączymy do sieci o napięciu 230 V
b) połączymy je ze sobą szeregowo i następnie układ włączymy do sieci o napięciu 230 V

pilne

1

Odpowiedzi

2010-01-16T13:36:08+01:00
Dane
P1=75W
P2=100W
U=230V
obliczam opór żarówek
P=U*I z prawa Ohma I=U/R stąd P=U²/R czyli R=U²/P
R1=230²/75=705Ω
R2=230²/100=529Ω
a)
przy po~łączeniu równoleg~łym moce będą równe znamionowym tzn 75W i 100W, zresztą takie po~łączenie występuje w instalacji mieszkaniowej
P1=U²/R1=75W
P2=U²/R2=100W
b)
Rz=R1+R2=705+529=1234Ω
I=U/Rz=230V/1234Ω=0,19A
P=U*I U=I*R stąd P=I²*R
P1=I²*R1=0,19²*705=25,5W - żarówka 75W
P2=I²*R2=0,19²*529=19W - żarówka 100W
10 4 10