Oceń wartość logiczną poniższych zdań, określając najpierw wartość logiczną zdań prostych.

a)
Jan Kochanowski napisał "Treny" i Adam Mickiewicz napisał "Pana Tadeusza

b)
(1+2)² = 1²+2² ∧ 3-2 = (2-3)²

c)
Każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny

d)
√4 = -2 ∨ -2² ≠ 4

e)
√341 > 18 ∨ √341 ≤ 18

2

Odpowiedzi

2009-09-30T16:47:20+02:00
2009-09-30T18:52:23+02:00
Wszystko jest ok i są one na 4/5 poza podpunktem c bo on jest fałszywy