Zad 1
ile wynosi masa pojemnika o ciężarze 2N?
zad 2
siła parcia działająca na dno naczynia o polu powierzchni 25 cm [kw] wynosi 4N. Oblicz ciśnienie wywierane na dno naczynia
zad 3
Ile wynosi ciśnienie hydrostatyczne słupa wody o wysokości 7 m? Gęstość wody wynosi 1000 kg/m [sześcienny]

1

Odpowiedzi

2010-01-16T12:56:02+01:00
Zad 1
Dane:
F = 2 N
g = 10 /m/s²

Rozw.:
F = m×g
m = F/g = 2N / 10 [m/s²] = 0,2 kg

Zad2
F = 4 N
S = 25 cm² = 0,0025 m²

Rozw.:

P = F / S = 4 N / 0,0025 m² = 1600 Pa

Zad 3
Dane:
h = 7m
ρ = 1000 [kg/m³]
g =10 [m/s²]

Rozw.:

p = ρ×g×h = 1000 [kg/m³] × 10 [m/s²] × 7 [m] = 70000 Pa