Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T12:50:33+01:00
Prywatyzacja to proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcania gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczania roli państwa w gospodarce. Proces prowadzący do zmiany kontroli nad gospodarką i zmiany własności społecznej w prywatną.

Prywatyzacja kapitałowa polega na sprzedaży przedsiębiorstw państwowych osobom lub firmom dysponującym niezbędnym kapitałem. W pierwszym etapie przekształca się przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę skarbu państwa a następnie właściwa prywatyzacją.Złe sytuacje finansowania wielu przedsiębiorstw i wysoki stopień ich technicznego zacofania powoduje duże trudności ze sprzedażą tego majątku po opłacalnej cenie dla skarbu państwa. Prywatyzacja kapitałowa ma takie zalety jak: brak konieczności wyceny przedsiębiorstw, gdyż majątek wnoszony jest, za pośrednictwem powszechnych świadectw udziałowych, a następnie akcji funduszy, przekazywany wszystkim obywatelom. Eliminuje to możliwość wystąpienia sprzeczności przy wycenie przedsiębiorstw.
Program daje szansę rozwoju kilkuset firmom, co w porównaniu z dotychczasowymi osiągnięciami prywatyzacji jest istotną wielkością. Jednym warunkiem jest stosunkowo dobra sytuacja finansowa firmy.