Dwusieczna jednego z kątów prostokąta dzieli dłuższy bok w stosunku 2:3. Oblicz długości boków tego prostokąta, wiedząc, że jego obwód równy jest 42k, gdzie k jest liczbą rzeczywistą dodatnią.

Pomóżcie. Proszę Was.;)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T11:02:59+01:00
Jeżeli dwusieczna jednego z kątów dzieli dłuższy bok w stosunku 2:3
to ten bok będzie miał:
2x+3x
to krótszy bok będzie miał :
2x (bo powstał kwadrat z dwusiecznej kąta prostego)

wtedy boki będą wynosic 2x i 5x
2*2x+2*5x=42
4x+10x=42
14x=42 /:14
x=3
dłuższy bok- 5*3=15
krótszy bok- 2*3=6

Nie jestem, pewna tej odpowiedzi