Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T13:18:55+01:00
A) Deklaracja Niepodległości USA - 4 lipca 1776 rok, był to pierwszy krok do zerwania więzów z Wielką Brytanią przystępując do ataku na czele z Jerzym Waszyngtonem.

b) I Konstytucja na Świecie - 1787 rok, walka o Niepodległość Stanów Zjednoczonych zakończyła się pomyślnie. Państwo zostało zorganizowane na podstawie nowych zasad uchwalonych w Konstytucji. Była to pierwsza Konstytucja.

c) Wybuch rewolucji francuskiej - 14 lipca 1789 rok, społeczeństwo Francji zbuntowało się przeciwko absolutnej władzy króla oraz przywilejom szlachty i duchowieństwa. Lud paryski 14 lipca 1789 roku zdobył szturmem Bastylię, twierdzę będącą symbolem starego porządku. Wydarzenie to rozpoczęło rewolucję czyli gwałtowne przemiany.

d) Bitwa pod Waterloo - 18 czerwca 1815 - ostatnia bitwa Napoleona Bonapartego.

e) Kongres Wiedeński - obradował w latach 1814-1815. Obradowali tam przedstawiciele: Anglii, Prus, Francji, Rosji i Austrii.

;)
2010-01-16T13:20:22+01:00
A) 4 lipca 1776r.

b) 17 września 1787r.

c) 1789r.

d) 18 czerwca 1815r.

e) od września 1814 r. do 9 czerwca 1815 r.
2010-01-16T13:22:52+01:00
4 VII 17-DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI W FILADELF76II , UTWORZENIE NOWEGO PAŃSTWA AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
I KONSTYTUCJA ZZOSTAŁA UCHWALONA W STANACH ZJEDNOCZONYCH -1787
REWOLUCJA FRANCUSKA 14 LIPCA 1789
BITWA PO WARELOO- 1815 ,OSTATNIE STO DNI NAPOLEONA
KONGRES WIEDEŃSKI OD IX 1814 DO 1815