Odpowiedzi

2010-01-16T13:16:39+01:00
6.
Wzór sumaryczny : HCl
Wzór struktualny : H - Cl
Reszta kwasowa jest atomem chloru / jednowartościowa, a wodór jest jednowartościowy.

7.
1. H₂ + Cl₂ → 2 HCl
2. HCl → (nad strzałką H₂O) HCl

8. W kwasie chlorowodorowym musisz dopisać tylko Cl-
( w wartościowości reszty kwasowej )
Kwas fluorowodorowy :
HF
H - F
F - I
mHF = 20 u
% H = 1u * 100% / 20 = 5%
% F = 100 - 5 = 95%
mH / mF = 1 / 19
Kwas bromowodorowy :
HBr
H - Br
Br - I
mHBr = 80, 9
% H = 1u * 100% / 84 = 1, 24%
%Br = 98, 76%
mH / mBr = 110 / 80

Kwas jodowodorowy :
HI
H - I
I - I
mHI = 128 u
% H = 0, 8%
% I = 99, 2%
mH / mI = 1 / 127

9.
Wniosek :
Bromowodór ma odczyn kwasowy, więc w roztworze przeważają jony H⁺. W probówce doszło do reakcji, w wyniku której powstało środowisko kwasne, a więc HBr rozpuścił się w wodzie tworząc kwas.
Równanie reakcji : HBr + H₂O → H⁺ + Br⁻
Obecność kationu sprawia, że bromowodór jest kwasowy.

10.
Obliczamy ile jest chlorowodoru :
300 g * 20 % = 60 g

60 g - 37 %
x g - 100 %

x = ( 60 g * 100 % ) : 37 % ≈ 162, 162 g
300 g - 162, 162 g ≈ 137, 84 g wody

Odp. : Należy odparować 137, 84 g wody.

11.
1. Kwasowa
2. Elektrolity
3. Chlor
4. Wskaźnik
5. Kwasy

Hasło : Solny. Kwas solny - pochodzi od dawnej metody jego otrzymywania ze stężonego kwasu siarkowego ( VI ) i chlorku sodu ( kwas 2 soli ).
Kwas solny to inaczej kwas chlorowodorowy.
1 5 1