Odpowiedzi

2010-01-16T13:27:06+01:00
Równania reakcji : HCl (g) → HCl (c)
[nad strzałką H₂O]
chlor + wodór → chlorowodór

Właściwości kwasu siarkowodorowego : k,a,d,b,h,c,e,f,d
Równania reakcji : H₂S (g) → H₂S (c)
[nad strzałką H₂O]
siarka + wodór → siarkowodór

16.
A - H₂ - wodór
B - Mg - magnez
C - HCl - chlorowodór
D - S - siarka
E - CuCl - chlorek miedzi ( I )

1. synteza Cl₂ + H₂ → 2HCl
2. wymiana Mg + 2 HCl → MgCl₂ + H₂
3. synteza H₂ + S → H₂S
4. wymiana 4HCl + 4CuS → 4CuCl + 2 H₂S
5. synteza Br₂ + H₂ → 2 HBr

(strona 18) 23.
a) H₂SO₃ = 82u
%O = 48 / 82 * 100 % = 58, 54 %
%S = 32/82 * 100 % = 39, 02 %
b) H₂SO₃
H = 1
S = 32
O = 16

H : S : O
2 : 1 : 16 * 3

= 1 : 16 : 24
c) SO₂ = 32u + 2 * 16u = 32u + 32u = 64u
S = 32 u
O = 32 u
32 : 32 = 1 : 1