Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T13:06:54+01:00
Pielgrzym Polski. Pismo Polityczne i Literackie, wydawane w Paryżu 1832-1833 przez E. Januszkiewicza i A. Mickiewicza. Pod redakcją poety stało się trybuną służącą do głoszenia jego istotnych poglądów, m.in. w artykułach O partii polskiej, Konstytucja trzeciego maja.

Popierał w nich zrywy patriotyczno-wyzwoleńcze, głosił szczególną misję Polski wśród narodów Europy, prawo ludów do samostanowienia i wolności, podkreślając rolę Wielkiej Emigracji w realizowaniu owych ideałów.
19 3 19