Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce :
a) [m] 0,22km 17cm 1,4cm 6dm
b) [cm] 0,3m 0,4m 72dm 4mm
c) [dag] 1,3kg 0,2kg 520g 12g
d) [g] 14dag 1,7dag 6dag 6kg 0,3kg

Wykonaj obliczenia
a) 2,5 metra - ile to milimetrów?
8,5 milimetra - ile to metrów?
b) 0,6 grama - ile to miligramów?
20,5 miligramów - ile to gramów?
c) 0.0065 metra - ile to mikronów?
2734 mikrony - ile to metrów?

Bardzo proszę o odpowiedzi z obliczeniami ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-28T15:23:58+02:00
Wyraź podane wielkości we wskazanej jednostce :
a) [m]
0,22km =0,22×1000m=220m
17cm =17×0,01m=0,17m
1,4cm =1,4×0,01m=0,014m
6dm=6×0,1m=0,6m

b) [cm]
0,3m =0,3×100cm=30cm
0,4m =0,4×100cm=40cm
72dm =72×10cm=720cm
4mm=4×0,1cm=0,4cm

c) [dag]
1,3kg =1,3×100dag=130dag
0,2kg =0,2×100dag=20dag
520g =520×0,1dag=52dag
12g=12×0,1dag=1,2dag

d) [g]
14dag =14×10g=140g
1,7dag =1,7×10g=17g
6dag =6×10g=60g
6kg =6×1000g=6000g
0,3kg=0,3×1000g=300g

Wykonaj obliczenia
a) 2,5 metra - ile to milimetrów?
2,5m=2,5×1000mm=2500mm

8,5 milimetra - ile to metrów?
8,5mm=8,5×0,001m=0,0085m

b) 0,6grama - ile to miligramów?
0,6g=0,6×1000mg=600mg

20,5 miligramów - ile to gramów?
20,5mg=20,5×0,001g=0,0205g=

c) 0.0065 metra - ile to mikronów( mikrometrów)?
0,0065m=0,0065×1000 000µm=6500µm

2734 mikrony(mikrometry) - ile to metrów?
2734µm=2734×0,000001m=0,002734µm
210 4 210
dzięki bardzo dobrze myślę zę wykonane to zadanie bardzo mi pomogłeś/ Pomogłaś onieważ nie muszę robić tak długo zadania jestem z tego zadowolona
Thx
thx
2009-09-28T15:36:42+02:00
A) w metrach
0,22 km = 0,22 ×1000 m = 220 m
17 cm = 17 × 0,01 m = 0,17 m
1,4 cm = 1,4 × 0,01 m = 0,014 m
6dm = 6 × 0,1 m = 0,6 m

b) w cm
0,3 m = 0,3 × 100 cm = 30 cm
0,4 m = 0,4 × 100 cm = 40 cm
72 dm =72 × 10 cm = 720 cm
4 mm = 4 × 0,1 cm = 0,4 cm

c) w dag
1,3 kg = 1,3 × 100 dag = 130 dag
0,2 kg = 0,2 × 100 dag = 20 dag
520g = 520 × 0,1 dag = 52 dag
12 g = 12 × 0,1 dag = 1,2 dag

d) w g
14 dag = 14 × 10 g = 140 g
1,7 dag = 1,7 × 10 g = 17 g
6 dag = 6 × 10 g = 60 g
6 kg = 6 × 1000 g = 6000 g
0,3 kg = 0,3 × 1000 g = 300 g



a) 2,5 m = 2,5 × 1000 mm = 2500 mm

8,5 mm = 8,5 × 0,001 m = 0,0085 m

b) 0,6 g = 0,6 × 1000 mg = 600 mg

20,5 mg = 20,5 × 0,001 g = 0,0205 g

c) 0,0065 m = 0,0065 × 1 000 000 µm = 6 500 µm

2734 µm = 2734 × 0,000 001 m = 0,002734 µm
126 4 126