1. Scharakteryzuj rolę krwi.
2.Opisz funkcje elementów morfotycznych krwi.
3.Wyjaśnij role hemoglobiny w organizmie.
4.Wskaż różnice w budowie leukocytów i erytrocytów.
5.Omów rolę osocza w organizmie.
6.Wyjaśnij, na czym polega konflikt serologiczny.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T13:45:00+01:00
1. Scharakteryzuj rolę krwi.
2.Opisz funkcje elementów morfotycznych krwi.
3.Wyjaśnij role hemoglobiny w organizmie.
4.Wskaż różnice w budowie leukocytów i erytrocytów.
5.Omów rolę osocza w organizmie.
6.Wyjaśnij, na czym polega konflikt serologiczny.

1.Krew
-w organizmie pełni funkcje transportowa termoregulacyjna oraz uczestniczy w reakcjach odpornosciowych i i obronnych organizmu
2.elementy morfoloficzne czyli krwinki
a)krwinki czerwone (erytrocyty) transport tlenku i czesciowo (ok 10%)dwutlenku węgla)
b)płytki krwi (trombocyty)krzepniecia krwi
c)krwinki białe ( leukocyty) reakcje obronne i odporosciowe organizmu
3 Hemoglobina
to białko czerwonych krwinek uczestniczace w transporcie tlenu
4leukocyty- ruchliwe maja jądro komorkowe erytrocty deskowaty kształt elastyczne moga zmieniac kształt
5 osocze :krzepniecie krwi ,albuminy i globiny oraz sub oranicznie i nieorg.
6konflikt ser-polega na wytwarzaniu przeciwciał przez krew matki w stosunku do obcej grupy krwi dziecka.
19 4 19