1.Napisz równania 2 różnych reakcji otrzymywania tlenku siarki (IV)
2.Napisz 3 reakcje otrzymywania tlenku węgla (IV)
3.Napisz po 2 reakcje otrzymywania danego tlenku:
-tlenek azotu(III)
-tlenek manganu (IV)
-tlenek selenu(IV)
-tlenek chloru(III)

Potrzebuję na jutro.
Bardzo prosze o pomoc .

1

Odpowiedzi

2009-09-28T20:25:09+02:00
Skoro prosisz o pomoc, to ją dostaniesz :).

1.
2 S + 3 O₂ -> 2 SO₃ (synteza pierwiastków)
MgSO₄ -> MgO + SO₃ (rozkład siarczanu (VI) magnezu)

2.
C + O₂ -> CO₂ (synteza pierwiastków)
2 FeO + C -> 2 Fe + CO₂ (redukcja tlenku żelaza (II) węglem)
2 CO + O₂ -> 2 CO₂ (utlenianie tlenku węgla (II))

3.
Tlenek azotu (III)
I. 2 N₂ + 3 O₂ -> 2 N₂O₃ (synteza pierwiastków)
II. 2 NaNO₂ -> Na₂O + N₂O₃ (rozkład azotanu (III) sodu)

Tlenek manganu (IV)
I. Mn + O₂ -> MnO₂ (synteza pierwiastków)
II. 2 KMnO₄ -> K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂^ (ogrzewanie nadmanganianu potasu)

Tlenek selenu (IV)
I. Se + O₂ -> SeO₂ (synteza pierwiastków)
II. CaSeO₃ -> CaO + SeO₂ (rozkład selenianu (IV) wapnia)

Tlenek chloru (III)
I. 2 Cl2 + 3 O2 -> 2 Cl₂O₃ (synteza pierwiastków)
II. 2 KClO₂ -> K₂O + Cl₂O₃

Proszę bardzo.