Odpowiedzi

2010-01-16T14:21:28+01:00
Odpowiedz na pierwsze pytanie o roli pooradnictwa genetycznego :\
1,pierworodna profilaktyka ciężkich chorób genetycznychidentyfikacja rodzinwysokiego ryzyka genetycznego
2,kreowanie podstaw sprzyjajacych prokreacji po wykluczeniu genetycznych przyczyn obserwowanej patologi eliminacja obaw przed urodzeniem dziecka chorego
tyle mam i to wystarczy


Odpowiedz na 2 pytanie

Choroba nowotworowa jest chorobą ogólnoustrojową, proces nowotworowy jest długotrwały i wieloetapowy. W procesie powstawania
nowotworu wyróżniamy trzy fazy.

1. Faza inicjacji
To faza, w której czynnik rakotwórczy działając na zdrową
komórkę powoduje zmianę w jej materiale genetycznym, czyli mutację. Jeżeli zaatakowana komórka ma zdolność do podziałów, to wywołana mutacja utrwala się i jest przekazywana
następnym pokoleniom. Taka komórka nosi nazwę zainicjowanej.

2. Faza promocji
Na etapie promocji, zainicjowana komórka przechodzi wiele mutacji i staje się typową komórką nowotworową. Jedną z ważniejszych cech odróżniających ją od komórki zdrowej, jest to, że komórka nowotworowa charakteryzuje się zaburzonymi
zdolnościami przylegania do otaczających ją komórek. Te właściwości we wczesnym okresie rozwoju nowotworu umożliwiają komórkom nowotworowym przekraczanie naturalnych
barier pomiędzy tkankami, a mogą także umożliwić późniejsze powstawanie przerzutów. W tej fazie (promocji) zatrzymanie procesu powstawania nowotworu jest jeszcze możliwe. I tak się dzieje w większości przypadków.

3, Faza progresji
To trzecia faza rozwoju nowotworu, w której wzrost komórek
zmutowanych przebiega niepowstrzymanie i jest nieodwracalny.
Zasadnicze znaczenie ma w tej fazie sprawność systemu odporności organizmu – jeśli jest słaby, komórki nowotworowe szybko się namnażają.
2 5 2
2010-01-16T16:11:17+01:00
1.Poradnia genetyczna zajmuje się leczeniem chorób, które odziedziczyliśmy w genach;
udzielenie profesjonalnej porady oraz specjalistyczna pomoc całej rodzinie osoby z chorobą genetyczną bądź wrodzoną wadą rozwojową, lub parze planującej potomstwo. Porada genetyczna udzielana jest najczęściej rodzicom osoby chorej (tzw. probanta), ale może być również udzielona wszystkim zainteresowanym członkom rodziny (rodzeństwu, kuzynostwu, dzieciom, wnukom itp.).

2. Etapy rozwoju nowotworu.:

1. Działanie czynników kancerogennych na zdrową komórkę.
2. Mutacje - pierwotna przyczyna transformacji zdrowej komórki w nowotworową.
3. Intensywne podziały mitotyczne komórek nowotworowych.
4. Przerastanie zdrowych tkanek.
5. Angiogeneza - stymulacja naczyń krwionośnych do rozrostu.
6. Migracja komórek nowotworowych wraz z krwią lub limfą i tworzenie przerzutów.

lub.:
Choroba nowotworowa jest chorobą ogólnoustrojową, proces nowotworowy jest długotrwały i wieloetapowy. W procesie powstawania
nowotworu wyróżniamy trzy fazy.:


I. Faza inicjacji


To faza, w której czynnik rakotwórczy działając na zdrową
komórkę powoduje zmianę w jej materiale genetycznym, czyli mutację. Jeżeli zaatakowana komórka ma zdolność do podziałów, to wywołana mutacja utrwala się i jest przekazywana
następnym pokoleniom. Taka komórka nosi nazwę zainicjowanej.


II. Faza promocji


Na etapie promocji, zainicjowana komórka przechodzi wiele mutacji i staje się typową komórką nowotworową. Jedną z ważniejszych cech odróżniających ją od komórki zdrowej, jest to, że komórka nowotworowa charakteryzuje się zaburzonymi
zdolnościami przylegania do otaczających ją komórek. Te właściwości we wczesnym okresie rozwoju nowotworu umożliwiają komórkom nowotworowym przekraczanie naturalnych
barier pomiędzy tkankami, a mogą także umożliwić późniejsze powstawanie przerzutów. W tej fazie (promocji) zatrzymanie procesu powstawania nowotworu jest jeszcze możliwe. I tak się dzieje w większości przypadków.


III. Faza progresji


To trzecia faza rozwoju nowotworu, w której wzrost komórek
zmutowanych przebiega niepowstrzymanie i jest nieodwracalny.
Zasadnicze znaczenie ma w tej fazie sprawność systemu odporności organizmu – jeśli jest słaby, komórki nowotworowe szybko się namnażają.
4 4 4