Odpowiedzi

2010-01-16T13:47:16+01:00
KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komórek są różne.
Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu.Protoplast jest żywą częścią komórki, w jej skład wchodzą:
-jądro komórkowe
-mitochondria
-plastydy i inne elementy

CYTOPLAZMA - to główna część protoplastu.Jest to ciągliwa, lepka, elastyczna, galaretowata masa będąca w ciągłym ruchu. Wyróżnia się 3 rodzaje ruchów cytoplazmy:
-rotacyjny
-cyrkulacyjny
-pulsacyjny


Centriole - spełniają role inicjatora.
Lizosomy pełnią funkcję trawienia wewnątrzkomórkowego.
Rybosomy - są to ziarniste twory zbudowane z RNA i białek.biorą udział w biosyntezie białka.Zwykle są połączone w łańcuszki.
Jądro jest nadrzędną organella każdej komórki, warunkuje jej właściwy metabolizm, reprodukcję i wzrost.
Chloroplast - w nim zachodzi proces fotosyntezy
Mitochondrium - centrum energetyczne komórki, odbywają się procesy oddychania wewnątrzkomórkowego

JĄDRO KOMÓRKOWE
W komórce najczęściej znajduje się jedno jądro, ale można też spotkać komórki zawierające wiele jąder (takie komorki nazywane są komórczakami). Z kolei są też komórki pozbawione jąder np. erytrocyty u ssaków. Jądro steruje (poprzez DNA) przemianami biochemicznymi komórki.Gromadzi i przechowuje w DNA informacje o cechach organizmu.Jądro bierze udział w podziałach komórek
2010-01-16T13:47:50+01:00
Jądro komórkowe - Zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki. Od cytoplazmy jądro oddziela podwójna błona, która ma liczne otwory tak zwane pory jądrowe. Wewnątrz jądra znajduje się jąderko.