1. Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 5/√5 otrzymujemy:
a) √5/5
b) 5
c) √5

2. Liczba √2+3 należy do przedziału:
a) (-∞;5) n (4;8)
b) (-∞;4) n (3;12)
c) (1;7) n (5;∞)

3. Przedział (-∞; -6> U <1; ∞) jest zbiorem rozwiązań nierówności:
a) |2x+5|≤7
b) |2x+5|≥7
c) |2x+5|>7

4. Znajdź AuB , AnB , A\B , B\A gdy:
A= (-∞, 10>
B= <-2, 5)

5. Podatek VAT na materiały budowlane, wynoszący 7% został zwiększony o 15%. Oblicz cenę netto oraz nową cenę ze zwiększonym podatkiem, jeśli przed podwyżką cena brutto z 7% podatkiem VAT wynosiła 350 zł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T16:15:11+01:00