Przetłumacz na język angielski:

1.Mary powiedziała, że zadzwoni do mnie.

2.Bob powiedział, że spotkał Mary w Nowym Yorku rok wcześniej.

3.Mark powiedział, że kocha Betty.

4.Jim zapytał, czy zbieram znaczki.

5.Mary zapytała czy umiałem pływać dwa lata wcześniej.

6.Jane zapytała czy czekam na nią.

7.Jack powiedział, że lubi pizzę.

3

Odpowiedzi

2010-01-16T13:54:08+01:00
1.Mary said that call to me.

2.Bob said that he met Mary in New York a year earlier.

3.Mark said he loves Betty.

4.Jim asked if I collect stamps.

5.Mary asked if I could swim two years earlier.

6.Jane asked if waiting for her.

7.Jack said that she likes pizza.
2010-01-16T13:58:28+01:00
1.Mary said he would call me.

2.Bob said in New York a year had met Ghosts earlier.

3.Mark said he love Betty.

4.Jim asked, whether I was collecting stamps.

5.Mary asked whether I had caned swim two years earlier.

6.Jane asked whether I was waiting for her.

7.Jack said he like the pizza.
2010-01-16T16:39:59+01:00
1. Mary said (that) she would call me.

2. Bob said (that) he had met Mary in NY a year ago.

3. Mark said (that) he loved Betty.

4. Jim asked me if I collected stamps.

5. Mary asked if I had been able to swim two years ago.

6. Jane asked if I was waiting for her.

7. Jack said (that) he likes/liked pizza. (jeżeli nadal lubi, to można użyć formy teraźniejszej, choć zawszde bezpieczniej standardowo - liked)