Uzupełni tekst pod opisem doświadczenia:

W naczyniu z wodnym roztworem chlorku bizmutu (III) zanurzono 2 elektrody węglowe, które połączono z baterią. Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono, że na katodzie wydzielił się metaliczny bizmut a na anodzie chlor. Równanie reakcji jonowej chlorku bizmutu (III) ma postać;...
Dodatnie jony ... czyli ... wędrują do elektrody ..., czyli katody. ... Cl(minus), czyli aniony wędrują do elektrody ... czyli ... .
Reakcje na elektrodach :
K:... + ... -> Bi(zero na górze)
A: ... - ... -> Cl (zero na górze dwa na dole)
Na podstawie równań elektrodowych można stwierdzić że na elektrodzie ujemnej czyli ... wydziela się ... , a na elektrodzie dodatniej czyli ... wydziela się ...
naj !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:36:09+01:00
W naczyniu z wodnym roztworem chlorku bizmutu (III) zanurzono 2 elektrody węglowe, które połączono z baterią. Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono, że na katodzie wydzielił się metaliczny bizmut a na anodzie chlor. Równanie reakcji jonowej chlorku bizmutu (III) ma postać;
A:2Cl⁻→Cl₂+e⁻
K:Bi³⁺+3e⁻→Bi

Dodatnie jony bizmutu czyli Bi³⁺ wędrują do elektrody dodatniej, czyli katody. Jony Cl(minus), czyli aniony wędrują do elektrody ujemnej czyli anody .
Reakcje na elektrodach :
A:2Cl⁻→Cl₂+e⁻ / 2Cl⁻ - e⁻ → Cl₂
K:Bi³⁺+3e⁻→Bi

Na podstawie równań elektrodowych można stwierdzić że na elektrodzie ujemnej czyli anodzie wydziela się chlor , a na elektrodzie dodatniej czyli katodzie wydziela się bizmut.
6 4 6